Fullmäktige torsdag 13 september klockan 18

Publiceringsdatum : 2018-09-13

Du som är invånare - missa inte kommunfullmäktige. Det politikerna beslutar påverkar dig och din vardag.

I Pilot Gråbo ville vi tillsammans med invånare göra Gråbo till Sveriges första hållbara tätort. Hur ska det  arbetet se ut framåt? Kom och hör oss politiker debattera klockan 18  i Dergårdsteatern.

Övrigt

  • Vad är sanning? Kommunikation och information i en ny tid. - föredrag med Dag Oredsson, kommunikation- och digitaliseringschef Lerums kommun.
  • Uppföljning av kommunövergripande handlingsplan för jämställdhet 2017.
  • Debatt - Pilot Gråbo.