Gamla Sävegården åter som äldreboende

Publiceringsdatum : 2020-10-13

Hus E Sävegården har sedan 2015 använts som boende för nyanlända. 2022 ska det åter bli särskilt boende för äldre.

Lerums kommun hade för fem år sedan inte behov av flera äldreboendeplatser på grund av att Nya Lundbygården i Gråbo hade byggts färdigt och Nya Sävegården hade byggts om med ett antal utökade platser. Då hyrdes fastigheten ut och användes som boende för nyanlända.

Nu ökar antalet äldre-äldre i kommunen och därmed behovet av äldreboendeplatser. Hus E Sävegården beräknas stå klart för inflyttning våren 2022.

- Denna satsning skapar 28 nya platser i kommunen vilket är väldigt välkommet, säger Atosa Jakobsson, verksamhetschef Särskilda boendeformer.