Gamla villacisterner skrotas

Publiceringsdatum : 2020-10-12

I år har Lerums kommun haft projektet om att skrota uttjänta villacisterner. Resultat: antalet villacisterner har minskat från 100 stycken till 40.

Syftet är att bli miljövänligare och minska risker med exempelvis cisterner som läcker olja. 

Vid genomgång av kommunens register upptäckte miljöenheten att det troligen var så att många som hade cisterner inte använde dem, eller att kommunen inte fått informationen att de är borttagna.  

Därför tog enheten hjälp av en praktikant att göra ett utskick till samtliga som hade en cistern i kommunens register. Ett 100-tal brev gick ut i april 2020. Resultatet visade att majoriteten hade slutat använda olja som uppvärmning. Vanligast var att man installerat bergvärme men i samband med detta inte anmält att de tagit cisternen ur bruk. Ett fåtal hade cisternerna kvar och skulle beställa en besiktning av dem. Några visste inte om att de hade en cistern, det hade inte framgått när de köpte huset. 

Målet med projektet var att uppdatera kommunens register samt att upplysa fastighetsägarna att de kan ha en miljöfara på sin tomt. Många cisterner är bortglömda idag och har inte kontrollerats på länge vilket gör att de kan börja läcka om de inte är tömda och rengjorda. Enligt lagstiftningen ska en cistern besiktigas var 6e eller 12e år beroende på typ. Om en vid husköp inte vet att en har en cistern på sin fastighet är det svårt att kontrollera dem och därmed finns en risk att de börjar läcka.  

Om du vet med dig att du har en cistern på fastigheten eller inte svarat på utskicket så får fastighetsägarna gärna höra av dig miljöenheten.
Klicka här för att kontakta ansvarig på miljöenheten.  

Om du vill ha hjälp med alternativ till att elda med olja eller prata uppvärmning eller energiförbrukning har kommunen en energirådgivare som gärna hjälper till med sådana frågor. 
Klicka här för att kontakta energirådgivaren.