Gång- och cykelbana utmed Rurik Holms väg i Floda

Publiceringsdatum : 2021-08-23

Arbeten för byggnation av ny gång- och cykelbana utmed Rurik Holms väg för sträckan mellan Brovägen och Skolvägen kommer att påbörjas måndag 30 augusti 2021.

Arbetet beräknas pågå i ett första skede fram till och med den 29 oktober 2021. Arbetena innefattar även kabel och ledningsförläggningar samt en mindre breddning av Rurik Holms väg för denna sträcka.

Då även arbeten med byggnation av nya bostäder pågår utmed sträckan kommer arbeten pausas från november och återupptas igen under våren 2022.

För att nå in till Floda cemtrum hänvisas trafiken till Wilhelm Thams väg-Skolvägen. Rurik Holms väg blir enkelriktad mot Brovägen.
 
Cyklister hänvisas på samma sätt som biltrafiken, enkelriktat på Rurik Holms väg. Gående kommer att kunna ta sig fram obehindrat. Vid behov kan cyklar ledas på gångbana på Rurik Holms väg.