Gång- och cykelvägen vid Höjden i Lerum avstängd

Publiceringsdatum : 2018-08-21

Gång- och cykelvägen vid Höjdenområdet är delvis avstängd på grund av schaktarbeten. Se den röda markeringen på flygbilden som visar var det är avstängt.

Under måndagskvällen och natten till tisdag har schaktningsarbeten utförts nedanför gång- och cykelvägen vid Höjdenområdet. Detta för att avlasta slänten vid gång- och cykelvägen. Schaktningsarbetet kommer fortsätta de närmaste dygnen. Under tiden arbetet pågår kör arbetsfordon i området och gång- och cykelvägen är avstängd de sträckor där arbete görs och arbetsfordon passerar.

Sprickor i asfalten

Det fanns sedan tidigare en del sprickor i asfalten och några nya uppmärksammades i förra veckan, vecka 33. Efter regnet i helgen visade de geotekniska mätningarna att sprickorna i gång- och cykelvägen blivit något större. Schaktningen ska hindra vidare sprickbildning och det arbetet ser positivt ut.

Avlasta slänten

Lerums kommun gör åtgärderna för att avlasta slänten nedanför gång- och cykelbanan. Vi har haft både intern och extern expertis på plats, bland annat från Statens Geotekniska Institut. Under fredag den 17 augusti sattes mätutrustning upp för att kunna bevaka vad som händer i marken. Vi gör fortsatt geotekniska mätningar och kommer göra provtagning av marken i området. Vi gör fortsatt okulär besiktning varje timma det närmaste dygnet.