GDPR innebär förändringar på webben

Publiceringsdatum : 2018-05-02

Från och med 2 maj 2018 kommer Lerums kommun inte att publicera handlingar, kallelser och protokoll från de politiska instanserna på webben. Detta på grund av den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR är en lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas. För att anpassa kommunens hemsida efter den nya lagen kommer den sida med kallelser, handlingar och protokoll från kommunens politiska instanser (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, beredningar och utskott) som idag används att förändras och kommunens webbdiarium kommer att stängas ner. Även föredragningslistor inför miljö- och byggnadsnämndens möten plockas bort från lerum.se.

Kommunen kommer fortsatt att publicera handlingar, kallelser och protokoll. Det kommer dock att se annorlunda ut.

Den som är intresserad av tidigare eller aktuella föredragningslistor och protokoll från de politiska instanserna kan kontakta Lerums kommun via e-post, telefon 0302-52 10 00 eller besök KomIn i kommunhuset i Lerum.
Läs mer om GDPR >>