Vi vill ha din åsikt om Vändspår Lerum

Publiceringsdatum : 2021-05-25

Projektet Vändspår Lerum är en av Trafikverkets punktinsatser på sträckan Göteborg-Skövde. Målet är att fler tåg ska kunna trafikera banan särskilt under tider med hög trafik, samt att öka effektiviteten och driftssäkerheten.

Trafikverket Region Väst har begärt fastställelse av järnvägsplanen. Projektering av bygghandling pågår. 

I samband med fastställelseprövning har det framkommit att järnvägsplanen behöver ändras. Under perioden 24 maj–24 juni 2021 genomförs därför en kompletterande granskning för att ge möjligheter att lämna synpunkter på den ändrade järnvägsplanen. De synpunkter som inkom vid den tidigare granskningen 2019 är fortfarande aktuella och beaktas i den vidare processen.

Läs handlingarna på Trafikverkets hemsida.