Gemensamt klimatlöfte för en hållbar framtid

Publiceringsdatum : 2021-04-15

Kommunerna i Västra Götaland har antagit ett antal klimatlöften. Tillsammans kan det bidra till att minska utsläpp av koldioxid i en storleksordning som motsvarar 18 100 resor tur och retur till Thailand, 6 700 bilresor runt jorden eller 17 000 villors energianvändning på ett år. Lerums kommun har antagit fem löften och vi är stolta över att vi är med och bidrar till att länet ska bli fossiloberoende år 2030.

Klicka här för att se Länsstyrelsens film om kommunernas klimatlöfte.