Genomförda åtgärder på parkslide

Publiceringsdatum : 2020-10-30

Under september och oktober har Lerums kommun genomfört åtgärder på parkslide på några platser i kommunen. Åtgärderna har skett inom ramen för kommunens pågående projekt om invasiva främmande arter och syftar till att begränsa spridningen av parkslide.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.