Geoteknisk mätning pågår på gång- och cykelväg i Höjdenområdet

Publiceringsdatum : 2018-08-20

Just nu gör kommunen geotekniska mätningar i marken vid gång- och cykelvägen nedanför Höjdens bostadsområde. Där finns sedan tidigare en del sprickor i asfalten och några nya har synts. Efter helgens regn visar de geotekniska mätningarna att sprickorna blivit något större.

Lerums kommun gör åtgärder för att ha koll på hur rörelserna utvecklar sig och kommer utföra schaktarbeten med start under måndag kväll, för att avlasta slänten nedanför gång- och cykelbanan. Markens rörelser bevakas för att hålla koll på utvecklingen. Vi gör fortsatt okulär besiktning varje timme dygnet runt tills de digitala instrumenten är färdigkalibrerade.

De nya sprickorna uppmärksammades under vecka 33. Lerums kommun har haft både intern och extern expertis på plats, bland annat från Statens Geotekniska Institut. Sedan fredagen den 17 augusti har mätutrustning satts upp för att kunna bevaka vad som händer i marken. Ett instrument mäter hur leran lutar. Vi tittar också på vattentrycket i marken.

Gång- och cykelvägen är avstängd en sträcka där mätningarna pågår.