Glokala Sverige i Lerum

Publiceringsdatum : 2019-05-28

2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Lerums kommun är nu med i projektet, och har tagit emot den symboliska stafettpinnen.

Agenda 2030 för hållbar utveckling är FN:s historiska resolution att förändra vår värld genom 17 globala mål som spänner över en bredd av samhällsutmaningar. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer. Under en 15-årsperiod, med start 1 januari 2016 och fram till år 2030, har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå de globala målen och en långsiktigt hållbar utveckling.

Mellan 2018-2020 genomför SKL och Svenska FN-förbundet Glokala Sverige – ett utbildnings- och kommunikationsprojekt med syftet att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner och regioner. Projektet genomför utbildningar på plats i de 96 kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige. Lerums kommun har, med både politiker och tjänstemän, deltagit i en första utbildningsomgång för att bekanta oss med målen och identifiera hur vi redan arbetar eller kan arbeta för att nå dessa på olika nivåer.

Ordet ”glokal” betecknar att målen för hållbarhetsarbetet är globala och framtagna på högsta nivå inom FN, men arbetet för att nå dem måste göras på nationell, regional, lokal och individuell nivå.

- Vi kommer att ta arbetet in i kommunen och mer och mer bygga vidare på vårt hållbarhetsarbete med Agenda 2030 som samlande paraply för våra insatser med att nå de globala och lokala utmaningar som vi står inför, säger Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef.

Att tänka glokalt innebär att få syn på de utmaningar som gäller för oss här i Lerums kommun, där vi befinner oss nu, och att möta dem. Våra insatser här och nu påverkar hur ett eller flera mål kan nås också i andra delar av världen. Om du vill läsa mer om Agenda 2030 så finns det mer information på Regeringskansliets hemsida.