God jul och gott nytt år!

Publiceringsdatum : 2020-12-21

Nu är snart 2020 avslutat. Ett år som i mycket varit ett tungt år och en rejäl utmaning för hela världen. Men vi går mot ljusare tider, inte bara bokstavligen. Vaccin har tagits fram på rekordtid och digitaliseringen har likt fågel Fenix lyft oss ur smittans aska.

Gull-Britt EideGull-Britt Eide, kommundirektörGenomgripande utmaningar som stressar våra samhällsfunktioner tvingar oss alla att agera för de nya kraven. Vi tvingas tänka nytt, tänka om, och ifrågasätta gamla rutiner. Alla inom Lerums kommun har gjort fantastiska insatser, klarat av de omställningar som pandemin tvingat fram och hittat lösningar på frågor vi inte tidigare stött på.

Det här är oerhört viktigt även inom en offentlig förvaltning. Vi kan därför också se 2020 som ett år då vi lärt oss mycket som vi alla kan ha nytta av i framtiden.

Vi jobbar idag mer som en enhet inom Lerums kommun – där vi samarbetar och agerar prestigelöst ur ett helhetsperspektiv för invånarnas bästa.

Digitaliseringens möjligheter har på allvar visat upp sitt goda ansikte under 2020. Vi har kunnat leverera en kommunal förvaltning trots att många jobbar hemifrån. Idag är distansmöten en vardag för väldigt många medarbetare. Digitaliseringens roll för att utveckla kommunens kan inte underskattas.

Vi kommer därför med än större beslutsamhet 2021 fokusera på digitaliserings möjligheter inom alla våra verksamheter för att kunna erbjuda en offentlig förvaltning 24-7 med största möjliga nytta för våra invånare.

Därmed önskar jag alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

/Gull-Britt Eide, kommundirektör.