Kurs som god man för ensamkommande

Publiceringsdatum : 2015-12-23

Vill du ta uppdrag som god man för ensamkommande i Lerums kommun är det här kursen för dig. Kursdatum är den 18, 19, 28 januari och 1, 2 februari 2016 klockan 18 – 21. Plats är Eken, våning fyra i kommunhuset vid Bagges Torg.

Kursledare är Lotta Husberg, som har lång erfarenhet av att vara god man. Vid de första tre tillfällena medverkar följande myndigheter:

  • Överförmyndaren; god mans roll och uppdrag
  • Migrationsverket; asylprocessen inklusive uppehållstillstånd/avslag
  • Socialtjänsten; utredning och uppföljning, boendeformer, om barnet avviker, barnets familj kommer till Sverige, god mans roll gentemot socialtjänsten

Vid det fjärde kurstillfället den 1 februari kommer personal från ett boende att berätta om arbetet med barnen och vad som är deras, respektive god mans, roll.

Tillfälle nummer fem ägnas åt en sammanfattning av god mans roll. Ett frågeformulär om det som berörts under hela kursen besvaras individuellt. Vi går sedan igenom svaren tillsammans.

Kursen kommer påvisa hälso- och sjukvårdens och skolans roll och ansvar för ensamkommande barn. Barnkonventionen i förhållande till ensamkommande barns rätt kommer att belysas.

Vid varje kurstillfälle berättar kursledaren om gode mannens ansvar i olika frågor kopplat till de olika föreläsarna och ger exempel på ansvar som inte vilar på god man.

Kursavgiften är 1800 kronor.

Boken ”Ensamkommande barns rätt” ingår i kursavgiften.

För att få uppdrag som god man krävs att man inte finns i kronofogden eller polisens register, och att man är väl orienterad i det svenska samhället. Du bör även behärska svenska i tal och skrift.

Anmälan sker till vgod.kurs@outlook.com Det är viktigt att du anger att det är kursen i Lerum du vill gå. Kursavgift 1.800 kronor betalas senast den 11 januari, till bankgiro 619-0821. Vid försenad inbetalning finns inte platsen kvar.