Goda betyg för Lerums kommun

Publiceringsdatum : 2020-02-28

Nu har resultatet för den årliga undersökningen för kommunernas kvalitet i korthet publicerats. Resultatet för 2019 års mätning visar på flera goda betyg för Lerums kommun.

Varje år genomför Sveriges kommuner och regioner en undersökning som mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra.

Lerum ligger högt i andel miljöbilar inom organisationen med över 60 procent. Inom området stöd och omsorg ligger den genomsnittliga väntetiden på sökande till beslut om försörjningsstöd på 5 dagar vilket är bland de bästa resultaten i landet. Ett annat resultat som ligger högt, och även förbättrats, är hur trygga brukare inom gruppbostad LSS  bedömer att de är med personalen.  En trolig anledning till förbättringen är det övergripande arbetet smed delaktighet och information via brukarmöten på boendena.

Ett resultat som försämrats från tidigare år är väntetiden för inflytt till särskilt boende vilket beror en längre kö vilket i sin tur förlänger inflyttningstiden. Under 2021 kommer nya platser att finnas vilket förväntas korta inflyttningstiden.

Inom området barn och unga fortsätter Lerum att ligga högt i flera områden som rör skolan. Ett resultat som förbättrats är andel barn som får plats på förskola på önskat datum där Lerum, som är en växande och barnrik kommun, lyckats väl med det genom god framförhållning i planeringen av nya förskolor.

Mer information om KKiK och fullständig rapport finns att läsa här.