GR nominerad för innovativ verksamhet

Publiceringsdatum : 2018-05-03

GR, Göteborgsregionen, och Storstockholm är semifinalister i Guldlänken 2018. Utmärkelsen Guldlänken 2018 premierar innovationer i offentlig verksamhet med påvisade effekter.

Gymnasieantagningen i de två regionerna berör årligen 42 000 sökande elever samt verksamhetsprocesser i 41 kommuner. Både GR och Storsthlm ansvarar för denna på delegation av sina respektive medlemskommuner.

Tidigare har organisationerna utvecklat arbetssätt, processer och stödsystem var och en för sig. Men efter en inledande period av fördjupat och undersökande samarbete har organisationerna tagit steget att formalisera samarbetet i ett samverkansavtal med hög ambition och långsiktighet som grund. Nu har GR och Storsthlm nominerats till Guldlänken 2018 och är så här långt semifinalister.

Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Bidraget ska även ha en potential för spridning till andra offentliga verksamheter/platser. Arrangörer av Guldlänken 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, staten genom Regeringskansliet och eSam samt konferensen Offentliga Rummet.  Priset delas ut på Offentliga Rummet den 24 maj.