Gråbo-rondell får belysning

Publiceringsdatum : 2020-11-03

Under november kommer rondellen vid Hjällsnäsvägen få en omgörning. Vi kommer att lägga en sedummatta och sätta upp en dekorativ belysning.

En sedummatta består av lättskötta fleråriga växter. Dessa behåller regnvatten bra och klarar av torka och soliga lägen. Vi sätter upp tre stycken belysningsstolpar med dubbla armaturer som har olika spridningsvinklar för att skapa större effekt.

Vi har under en lång tid fått in många åsikter om rondellen, men inte själva kunnat arbeta i den på grund av att det är en 70-väg. Nu har vi beslutat att lägga extra resurser på att göra den trevligare och tar in en entreprenör som kan arbeta i rondellen.  

Arbetet pågår vardagar i november mellan klockan 9-15. Trafiken påverkas endast i liten skala.  Vägbulor kommer att läggas ut och flaggvakter kommer att finnas vid arbetsområdets in- och utfart.