Gråbosnabben fortsätter köra till Göteborg i högtrafik

Publiceringsdatum : 2021-07-12

Gråbosnabben fortsätter att köra in till Göteborg i högtrafik. Efter kommunstyrelsens i Lerums kommuns skrivelse och protester från invånare har Västtrafik arbetat om sitt förslag till trafikförändring i sin trafikplan för 2022.

I ett första förslag till trafikförändringar som presenterades skulle Gråbosnabben slås ihop med linje 525, med passning till tåget i Lerum. Ett förslag som kommunstyrelsen i Lerums kommun starkt motsatte sig. Många invånare reagerade också och engagerade sig mot förslaget genom bland annat namnlistor. Protester och synpunkter som gett resultat.

- Det ursprungliga förslaget hade inneburit stora nackdelar för invånarna i Lerums kommun med ökad restid och försämrad koppling mot Göteborg för boende i Sjövik/Gråbo. Nu påverkas inte de som reser i högtrafik, vilket är bra.

Efter kommunstyrelsens skrivelse gjorde Västtrafik under våren ytterligare analyser av Gråbosnabben och linje 525. Analyserna visade att förslaget riskerade att skapa kapacitetsproblem i högtrafik, då flest reser. Västtrafik arbetade därför om förslaget till trafikförändring.

Nu kommer Gråbosnabben att fortsätta gå direkt till Göteborg i högtrafik. Dagtid och under lågtrafik kommer resenärer hänvisas till linje 525, med passning till tåget i Lerum. Under de tiderna förlängs också linje 525 till Sjövik, enligt Västtrafiks trafikplan.

- Det här är en halv seger. Vi hade önskat att Gråbosnabben blev kvar i den utsträckning vi har idag, men nu får vi behålla Gråbosnabben i högtrafik.

Representanter för samtliga partier i kommunstyrelsen i Lerums kommun

Alexander Abenius (M)

Renée Bengtsson (S)

Ingrid Swenson (SD)

Eva Andersson (C)

Lill Jansson (L)

Anette Holgersson (V)

Christian Eberstein (KD)

Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP)