Graffitiworkshop på Alléskolan

Publiceringsdatum : 2021-09-14

På Alléskolan i Floda har elever fått prova på att få arbeta professionellt med måleri med konstnärer från Street Corner. Med graffitin som verktyg har elevernas självförtroende och kreativitet ökat.

Torsdag, fredag i förra veckan hade Alléskolan sina lagdagar. Det innebär att ordinarie schemaläggning ersattes av annan undervisning. Sammanlagt sökte tjugo elever från åk 6-9, från olika arbetslag, för att delta i graffitiworkshopen. Eleverna delades in i fyra team som målade var sin vägg i skolan.

- Det gör att eleverna från olika årskullar lär känna varandra. Det skapar nya kontaktvägar och främjar den sociala miljön på skolan, säger Anja Luft, bildlärare och den som ansvarade för skolans graffitiworkshop. Forskning visar att om eleverna får vara med och bidra till sin skolmiljö så stärker det tryggheten och den positiva känslan för skolan. Eleverna bryr sig mer om ”min skola”.

I graffitiworkshopen arbetades motiven fram genom att eleverna fick måla av varandras ansikten – utan att titta på papperet. En lekfull resa där eleverna fick släppa sina prestationskrav och leka fram resultat som senare målades på väggar i större skala.

- Jag uppmuntrar eleverna att inte tänka. Här ska den högra hjärnhalvan leda. När grupperna når ett tillstånd av flow, kan de på ett lekfullt sätt skapa ett eget konstverk i skolan. Det händer saker när elever som annars inte känner varandra så väl ser in i varandras ögon, målar av varandras ansikten och tillsammans leker fram ett konstverk, säger Rikard från Street Corner.

För eleverna i workshopen var det ett välkommet avbrott i skolvardagen, det avslöjar alla skratt i skapandet.

- Det är jätteroligt att få måla grafftiti på skolan, medger Solveig i årskurs 7.

Emmy i årskurs 8 håller med:

- Jag kände ingen i den här gruppen förut. Men efter två dagar där vi utgått från varandras ansikten har vi lärt känna varandra. Det är kul.

Var det här en engångsföreteelse?

- Det har varit intressant och väldigt givande. Workshopen har varit ett verktyg för att eleverna på riktigt ska känna att de kan vara med och påverka hur deras miljö omkring dem ska se ut. Elevernas självförtroende har förhoppningsvis ökat och kan inspirera att driva liknande projekt senare. Vi på skolan strävar efter att våra elever ska känna att de kan påverka genom att deras idéer blir tagna på allvar och verkställs. Vi funderar redan hur vi ska följa upp det här och fortsätta att stimulera elevernas kreativitet och gemensamma skapande, förklarar Anja.