Grattis KomIn

Publiceringsdatum : 2021-01-27

Vårt kundcenter KomIn har deltagit i en stor undersökning av kommunernas kundservice. I det samlade helhetsintrycket placerar sig Lerums kommun på plats 5 av 106. Stort grattis till en välförtjänt placering.

Det är företaget ProfITel som gjort en servicemätning via telefon och e-post. Undersökningen är omfattande. Till Lerums kommuns kundcenter ringde företaget 108 telefonsamtal och skickade lika många e-postbrev under 6-7 veckor. De ställde frågor inom alla sektorsområden. Allting bedömdes sedan utifrån flera olika parametrar, till exempel tillgänglighet, svar på frågan och bemötande.

Fint helhetsintryck

I en sammanvägning av helhetsintrycket hamnar Lerums kommun på plats 5 av 106 undersökta kommuner. KomIn får betygen "mycket bra" och "bra" i över 90 procent av totalresultatet.  

Hög kunskapsnivå

Yvonne Sjöberg är enhetschef för Lerums kundcenter KomIn och glad över resultatet.
- Jag måste säga att jag är väldigt nöjd över kunskapsnivån hos samhällsvägledarna. De har en stor bredd och kan hjälpa till med mängder av olika frågor.
Samtidigt finns det, trots den fina placeringen, möjlighet för KomIn att förfina servicen ännu mer.
- Vi lägger stort fokus och mycket kraft på att korta kötiderna på inkommande telefonsamtal.