Greta Bergs Minnesstiftelse – fondmedel för syn- och/eller hörselskadade

Publiceringsdatum : 2020-08-28

Välkommen att söka medel ur Greta Bergs Minnesstiftelse! Fonden fördelar medel till:

  • forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.
  • organisationer och föreningar med säte i kommunen för åtgärder/insatser som främjar syn- och/eller hörselskadade.
  • enskilda kommuninvånare, för rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade. 

Ansökan om medel skall vara Lerums kommun tillhanda senast den 30 september 2020, ställd till:

Lerums kommun
Greta Bergs Minnesstiftelse
Sektor stöd och omsorg
443 80  Lerum