Greta Bergs minnesstiftelse – fondmedel för syn- och/eller hörselskadade

Publiceringsdatum : 2021-08-30

Välkommen att söka medel ur Greta Bergs Minnesstiftelse.

Fonden fördelar medel till:

  • forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade
  • organisationer och föreningar med säte i kommunen för åtgärder/insatser som främjar syn- och/eller hörselskadade
  • enskilda kommuninvånare, för rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Ansökan om medel skall vara Lerums kommun tillhanda senast den 26 september 2021, ställd till:

Lerums kommun
Greta Bergs Minnesstiftelse
Sektor stöd och omsorg
443 80  Lerum