Med kunskapen i fokus

Publiceringsdatum : 2018-04-12

Nu finns det en nyproducerad film om grundskolorna i Lerum. Kommunens långsiktiga kvalitetsarbete ger resultat, andelen avgångselever som får betyg i alla ämnen ökade 2017. Följ med på korta besök hos några av grundskolorna i kommunen.

Se hur fjärdeklasselever lär sig olika programmeringsspråk på Aspenäs Science Center och när lärare på Röselidsskolan samlas för att tillsammans förbättra undervisningen för eleverna.

Tydliga kunskapskrav

På Alléskolan arbetar man med lärandematriser. De gör att eleverna tydligt  förstår kunskapskraven. Eleverna kan sätta upp realistiska mål för sig själva och lättare kontrollera att de är på rätt väg.

Goda resultat

Ledningen på Stenkulans grundskola har genomfört två åtgärder som båda gett goda resultat. Dels handlar det om de elever som har behov av särskilt stöd och dels om att utmana elever som kan komma längre i sitt lärande.

Se filmen nedan eller om du vill få en större bild när du ser på filmen, klicka här.