Lerum tar sig uppåt i miljölista

Publiceringsdatum : 2017-06-28

I senaste Aktuell Hållbarhets kommunranking förbättrar Lerums kommun sin placering och landar på 23:e plats av 290. Det visar att kommunens kontinuerliga arbete för ekologisk och social hållbarhet ger resultat.

Rankinglistan baseras på de enkätsvar som kommunerna skickar in för var år.

-  Just i år var det många frågor om kemikalier och inom det området har vi varit och är duktiga, så där fick vi en del viktiga poäng. Enkäten innehöll också frågor om social hållbarhet. Där fick vi ytterligare värdefulla poäng, summerar Jonas Edin, verksamhetsutvecklare vid Lerums kommun.

Aktuell Hållbarhets kommunrakning sätter fingret på framgångsrikt miljöarbete och pekar ut de hetaste frågorna just nu. Enkätfrågorna täcker in en massa områden: ekologisk hållbarhet som klimat, miljömål, transporter, byggnader, miljöledning, upphandling, livsmedel, återvinning, kapitalförvaltning, energi, naturvård, kemikalier och sist men inte minst social hållbarhet.

Kontinuerligt långsiktigt arbete ger resultat 

- Vi måste vara duktiga på många områden samtidigt för att komma högt upp i rankingen. Jag tror att våra generella åtgärder har lönat sig i rankingen. Vision 2025 påverkar hur vi tänker och agerar inom en mängd delområden i kommunen och vi är uthålliga i vårt hållbarhetsarbete, säger Jonas Edin.

Numer måste en del av enkätsvaren styrkas med styrdokument eller andra politiska beslut. Jonas Edin påpekar att Lerums kommun har sådana dokument förberedda, vilket underlättar arbetet att fylla i enkäten.

- Det är ytterligare en orsak till att Lerums kommun kan visa att vi faktiskt förbättrar vår position, avslutar Jonas Edin.