Hållplats Ekelund för perrong

Publiceringsdatum : 2020-10-28

I slutet av nästa vecka, vecka 45, påbörjas ett trafiksäkerhetshöjande arbete med att bygga ett nytt hållplatsläge på Slätthultsvägen. Det är hållplats Ekelund som kommer att få perronger.

Arbetet beräknas pågå 1-2 veckor och trafiken kommer att regleras med tillfälliga trafikljus.