Hämta flis innan halkan kommer

Publiceringsdatum : 2020-12-14

Vägenheten laddar upp inför vintern och halkan med att ställa ut lådor med flis, som är krossad sten. Förbered dig du med och hämta flis till din trappa, gång eller infart. Du får ta max två hinkar åt gången.

Du hämtar flis på återvinningcentralen Hultet.

Vid dessa återvinningsstationer:

  • Floda, återvinningsstationen, Stationsvägen
  • Lerum, bakom vårdcentralen jämte återvinningsstationen, Göteborgsvägen
  • Stenkullen, återvinningsstationen, parkeringen Endorfin
  • Tollered, återvinningsstationen
I våra flisupplag i:
  • Sjövik - Järns väg/Sverigeleden
  • Gråbo – fjärrvärmeverket eller Monvägen
  • Annekärr – längst ner på Låddegårdsvägen
  • Olstorp – Solrosvägen/Olstorpsvägen
  • Stannum – Benelyckevägen
 

De gröna sandlådor som står utställda runtom i kommunen är endast till för punktinsatser och halkbekämpning vid just den backen eller plats som lådan står.

Flisen är ett miljövänligt alternativ då den återanvänds. 80 procent som läggs ut på vägarna tas upp och 60 procent återanvänds. Den silas och blandas med ny flis innan den läggs ut på gatorna igen. Flisen som inte används till halkbekämpning, används som fyllnadsmaterial.