Hämtning av förpackningar från hushåll

Publiceringsdatum : 2020-12-09

Hushåll i Lerums kommun kan beställa gratis hämtning av pappers-, kartong-, plast- och metallförpackningar vid dörren genom företaget TMR, Tailor-Made Responsibility.

Tjänsten heter TMR pick-up service och bekostas av producentföretagen. För att beställa hämtning måste du anmäla dig till tjänsten via TMR:s webbplats.

När du anmält dig får du tre återvinningskassar skickade hem till dig som du ska sortera dina olika förpackningstyper i: pappers- och kartongförpackningar i en kasse, plastförpackningar i en kasse och metallförpackningar i en. När kassarna börjar bli fulla, beställer du hämtning via telefon, mail eller webben.

TMR ansvarar helt för denna tjänst och dess utförande. Om du har synpunkter om tjänsten ska du höra av dig till TMR. Mer information om hur du anmäler dig till tjänsten och använder den finns på TMR:s webbplats.