Har du betalat rätt avgift?

Publiceringsdatum : 2018-02-01

De familjer som hade barnomsorg och/eller skolbarnsomsorg under 2016 kommer att få sina inkomstuppgifter kontrollerade. Detta är ett led i kommunens regelbundna kontroller av avgifterna.

Om familjens inkomst 2016 inte stämmer med Skatteverkets uppgifter, kommer en korrigering av avgifterna att göras under våren 2018. Det kan leda till att familjer får en återbetalning eller en faktura på mellanskillnaden.