HBTQ-samråd lockade engagerad skara

Publiceringsdatum : 2017-08-31

Lerums kommun behöver uppmärksamma HBTQ-frågor. Med den insikten träffades ett tjugotal intresserade för att diskutera hur ett samråd skulle kunna formas och utvecklas. Den engagerade skaran kom med konkreta förslag och uttryckte tillförsikt och framtidsanda.

 Syftet är att få ett mer inkluderande och öppnare samhälle och ort. Jag hoppas att det blir en grupp som kommer att jobba tillsammans på lång sikt, sammanfattar mötesledare och verksamhetsutvecklare Agnes Nurbo.

Det var en blandad grupp bestående av invånare, anställda i kommunen, politiker och gymnasieungdom som möttes för att tillsammans fundera ut formen, ett innehåll och ett arbetssätt för ett samråd.

Självreflektion är en del av strategin

Efter en workshop, med aktiva samtal i smågrupper formades ett antal punkter och förslag på hur arbetet i ett samråd kan fortsätta. Bland annat framkom att det finns en stor okunskap om ämnet och att normkritik behöver lyftas. Vi behöver också erkänna okunskap och fördomar hos oss själva, och på så sätt kan vi sprida öppenhet och agera mer inkluderande.

Den stora frågan var hur samrådet skulle gå vidare för att det ska bli något av det. Ett första steg blir att deltagarna själva behöver kompetenshöjning och få verktyg för hur vi kan hjälpa andra. Därför ska gruppen bjuda in en föreläsare i ämnet.

 Kvällen överträffade mina förväntningar. Jag blev överraskad över hur många som kom och att intresset var så stort. Sen gläds jag över att engagemanget var så stort i gruppen också, och jag har fått så mycket intryck under den här kvällen, summerade Agnes Nurbo.

Nytt möte är på gång

Nästa möte bestämdes bli 12 oktober, vilket flertalet av kvällens deltagare menade att de såg fram emot. Alla är välkomna, men anmäl innan till:

Verksamhetsutvecklare Agnes Nurbo
E-post: agnes.nurbo@lerum.se
Telefon: 0302- 52 11 02