Hedeforsvägen avstängd 9-20 augusti vid Kastenhofmotet

Publiceringsdatum : 2021-08-02

Den 9-20 augusti kommer Hedeforsvägen att vara avstängd för genomfart på grund av arbetet med cirkulationsplatsen vid Kastenhofsmotet. Välj alternativ väg.

Oskyddade trafikanter kommer förbi. Busstrafik, liksom blåljusfordon, har genomfart på tillfällig väg.

Trafikomledning Hedeforsvägen avstängd.