Hittar vattenläckor med hjälp av digitala vattenmätare

Publiceringsdatum : 2020-11-12

Med de nya digitala vattenmätarna går det att lyssna av vattnet. Under våren och sommaren har vi hittat tre vattenläckor med hjälp av den nya tekniken. Vattenförbrukningen minskade med 30-40 procent i området.

450 digitala vattenmätare med akustisk läckageövervakning installerades i våras som ett pilotprojekt. De har installerats hemma hos abonnenter mestadels i Aspenäs men även i Gråbo. Syftet med den nya tekniken är att hitta läckor så snabbt som möjligt.

- De tre vattenläckorna upptäcktes tack vare den nya tekniken. Vi sparar tid, kostnader och miljö för varje läcka som lagas, säger Andreas Davidsson, enhetschef VA-distribution, Lerums kommun.   

Att hitta vattenläckorna är inte lätt, tekniken är ny och risken för störningar är hög. Vattnets ljud omvandlas till data som analyseras. Det krävs ett tränat öga för att särskilja ett läckage ifrån exempelvis en värmepump, men våra tekniker blir lite bättre för varje gång. När det blev kallt såg vi hur flertalet mätare började bete sig annorlunda; det var villornas värmepumpar som kom igång.

Tekniken hjälper även kunderna

Nu används tekniken främst till att leta läckor på servisledningar, de som går mellan en fastighet och huvudledningarna ute i gatan. Vi kommer på sikt få vattnet att räcka längre och minska kostnaderna, vilket gynnar både kommun och kund. 

- Pilotprojektet var lyckat och vi planerar att byta ut alla analoga mätare till digitala. Utbytet beräknas ta cirka sju år, säger Andreas.  

De kunder som har den nya vattenmätaren får dessutom fördelen att inte behöva rapportera in sin årliga vattenmätarställning. Den samlas in genom antenner som kommer finnas på fler platser runtom i kommunen. 

I nästa steg införs zonmätare

- Att ha digitala vattenmätare i hemmet är det första steget. För att få ett ännu större perspektiv kommer vi dela in kommunen i zoner och installera så kallade zonmätare, fortsätter Andreas.  

Zonmätare är större mätare som jämför flödet mellan hushållens vattenmätare och kommunens vattenledningar. Det möjliggör en ännu bättre kontroll, då dessa värden kan jämföras med varandra för att hitta läckage på vårt ledningsnät. Tanken är att vi smyger igång detta under nästa år och att det tar cirka fem år innan det är på plats.  

Sista steget efter att ha infört zonmätare är att jämföra dessa flöden med avloppspumpstationerna för att se om onödiga mängder belastar vårt ledningsnät och var.

- Det kommer ge oss ovärderlig information om ledningsnätets status i realtid, som i sin tur gör att vi kan renovera de ledningar där det ger mest effekt. Vi får en kostnadseffektivitet samtidigt som risken minskar för översvämningar eller onödiga stopp på grund av överbelastning, avslutar Andreas.

 

Det här är ett av flera framgångsrika exempel på digitala utvecklingsprojekt som pågår inom Lerums kommun.