Hög användning av cykelhjälm i kommunen

Publiceringsdatum : 2020-12-08

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) mätte i höstas användningen av cykelhjälm och bilbälte i alla kommuner runt om i landet. Lerums kommun fick mycket goda resultat.

I Sverige i genomsnitt använder varannan cyklist hjälm. Mätningen NTF gjorde i höstas påvisade att hela 83 procent av alla cyklister i kommunen använde hjälm.

- Det är glädjande att användningen av cykelhjälm, enligt NTFs mätning, är så hög i Lerums kommun. Alla som cyklar kan råka ut för en olycka. Varje år skadas närmare 2000 cyklister allvarligt i trafiken och varje år omkommer 20–30 cyklister. Därför är det viktigt att du aldrig cyklar utan hjälm, säger kommunens säkerhetschef.

Huvudskador är den vanligaste skadan som orsakar dödsfall hos cyklister. Nästan hälften av de mycket allvarligt skadade cyklisterna har huvudskador. Cykelhjälmen minskar risken för huvudskador med minst 50 procent. Två av tre allvarliga huvudskador kan undvikas om cyklisten använder hjälm.

I år var det åttonde året som NTF Väst gjorde tillståndsmätningar på bälte- och cykelhjälmsanvändningen i samtliga kommuner i landet. Cykelhjälmmätningen gjordes under tre timmar, en slumpvis utvald höstdag.

Riksdagen fattade ett beslut år 2007 om att max 220 personer ska dö i trafiken år 2020. I Trafikverkets målstyrningsarbete har man plockat ut ett antal indikatorer som följs upp årligen. Målet för hjälmanvändningen år 2020 bland cyklister är 70 procent och att 99 procent av förare och passagerare i framsätet ska vara bältade.

Resultat

Hjälmanvändning

Sverige 50 procent, Västsverige 62 procent, Lerum 83 procent.

Bältesanvändning

Sverige 96 procent, Västsverige 96 procent, Lerum 98 procent.