Mycket höga vattenflöden

Publiceringsdatum : 2020-02-18

Länsstyrelsen varnar för höga och mycket höga vattenflöden i Säveån. Bor du i ett utsatt område är det bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar.

Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Vi har personal som regelbundet kontrollerar platser som historiskt varit känsliga för översvämningar, t ex tunnlar och viadukter. Kommunen återkommer löpande med mer information om läget kring Säveån här på vår webbplats och på sociala medier.

Vad innebär klass 2?

Klass 2, mycket höga flöden, innebär en nivå i vattendrag som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen.

Vad innebär klass 1?

Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem.