Stigande vattennivåer

Publiceringsdatum : 2020-02-21

Det är fortsatt höga vattenflöden i våra vattendrag. Till helgen väntas ytterligare regn och därmed en förvärrad situation. Länsstyrelsen uppmanar boende nära utsatta områden att se över hur man skyddar sin fastighet.

I Mjörn är vattennivån hög men fortfarande inte lika hög som 2006. SMHI uppgraderade idag (fredag) varningsklassen för Säveån ovanför Aspen från klass 1 till klass 2, mycket höga flöden. Orsaken är långvarig nederbörd i kombination med fulla sjöar och mycket vatten i marken.

Skydda din fastighet

Länsstyrelsen uppmanar boende nära utsatta områden att se över hur man skyddar sin fastighet.
- Underlätta för dagvatten att rinna undan genom att rensa diken och avloppsgaller från löv och annat skräp.
- Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
- Placera bilen på en hög plats.
- Täta källarfönster och ventilationsöppningar.

Hämta sandsäckar

Kommunen har placerat sand och säckar som finns att hämta inne på gamla reningsverket vid Aspedalen i Lerum. Öppet vardagar 7.00-16.00. Följ skyltarna från den stora grinden in på området.