Höjd ersättning inom daglig verksamhet

Publiceringsdatum : 2019-06-12

Personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kommer att få en höjd habiliteringsersättning under 2019.

Höjningen är möjlig på grund av ett statsbidrag från regeringen och kommer att gälla under hela 2019. Målsättningen är att bibehålla den höjda ersättningen men det kan komma att ändras 2020 beroende på om möjligheten att söka statsbidrag kvarstår.

I Lerum har man bestämt att ge en extra utbetalning med 50 respektive 30 kronor per dag. Totalt kommer det då att bli 100 kronor för heldag och 60 kronor för halvdag.