Höjd skyddsnivå för fågelinfluensa i hela landet

Publiceringsdatum : 2016-11-30

Efter att två fall av fågelinfluensa konstaterats i Skåne höjer nu Jordbruksverket skyddsnivån för fågelinfluensa till nivå två, i hela landet. Det innebär i korthet att fåglar som föds upp för produktion av ägg och kött, och inhägnade viltfåglar ska hållas inomhus.

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och ibland kan även människor smittas. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. Du kan läsa mer om fågelinfluensa på Jordbruksverkets webbplats via länken nedan under Mer information.