Höjda felparkeringsavgifter i Lerums kommun

Publiceringsdatum : 2017-11-07

Den avgift som tas ut vid otillåten/felaktig parkering på kommunala parkeringsplatser och vägar kommer att höjas från och med 15 november 2017.

I samband med detta är det möjligt för privata aktörer med egen parkeringsövervakning att höja sina avgifter till samma nivå som kommunens.

De nya felparkeringsavgifterna blir         

  • Parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade                    1300 kr
  • Parkering på förbud att stanna                                                             600 kr
  • Parkering på förbud att parkera                                                           500 kr
  • Överstiger tillåten parkeringstid                                                          400 kr