Hur är det i kommunens äldreomsorg?

Publiceringsdatum : 2020-05-12

Äldreomsorgen i Sverige är i fokus. Många äldreboenden har fått in smitta, så även i Lerums kommun. Mediebilden är stundtals förfärlig och kritiken obarmhärtig. Hur är det att jobba inom äldreomsorgen i kommunen?

På Tuvängens äldreboende i Lerum har boende bekräftats smittade.  

- Vi hanterar det enligt de rutiner och riskbedömningar vi kommit överens om. Avdelningar med sjuka isoleras. Personal rör sig aldrig mellan avdelningar med sjuka och friska. Vi vet hur det här ska hanteras och vad som ger effekt, säger Laila Calmstierna, legitimerad sjuksköterska och skyddsombud på Tuvängen. 

Samtliga personal vi pratar med på Tuvängen bekräftar den bilden. Arbetet med att hantera smittspridningen på boendet startade direkt. Scenarior gicks igenom och riskbedömningar gjordes.  Folkhälsomyndighetens rekommendationer följdes. 

- Vi har inte haft brist på skyddsutrustning eller personal någon gång. Alla har utbildats hur vi ska hantera skyddsutrustning. Det har funnits en tydlig plan och bestämdhet från dag ett. Jag har fantastiska medarbetare och väldigt kompetenta och tillgängliga chefer som vi kunnat ha dagliga avstämningar med. I januari nyanställdes en utvecklingssjuksköterska, det har varit värdefullt. När jag hör med kollegor på andra orter inser jag att vi i Lerum hela tiden legat steget före. Vi är stolta över det arbete vi gör, berättar Laila som jobbat 13 år på Tuvängen.  

Har du varit orolig över att gå till jobbet? 

- Aldrig. Jag är mycket trygg här, vi kan förhålla oss till covid-19. Jag är mer orolig när jag besöker mataffären.  

äldre person lyssnar på skivorFoto av: Mattias JanssonDajleet Singh Brar jobbar som vårdbiträde på Tuvängen sedan två år tillbaka. Den senaste tiden vårdar han dagligen coronasmittade 

- I början av pandemin fanns mer oro. Framför allt från anhöriga som inte fick träffa sina familjemedlemmar.  Men efterhand har förståelsen för besöksförbud och tilliten till våra rutiner ökat. Nu är det ofta som anhöriga pratar med de boende via videosamtal. När jag vårdar smittade dagligen känner jag ingen oro. Jag vet vad vi ska göra, har alla resurser jag behöver, duktiga chefer och bra arbetskamrater som jag kan lita på. Det här är stabilt.  

Elina Falklind arbetar på samma avdelning som Singh. Hon har vidareutbildat sig till undersköterska i vår. Först fick hon studera en dag i veckan på betald arbetstid, men sedan coronapandemin slog till har studierna fått ske på fritiden. Hon behövdes på jobbet alla dagar i veckan. 

- Jag var mer orolig för coronasmittan innan vi kom i närkontakt med den. Nu har vi förberett oss så länge så vi vet hur vi ska ta på oss skyddskläder och hantera smittade personer. Alla förberedelser har bidragit till att vi nu är trygga i det vi gör. Är det något vi undrar över kan vi alltid bolla med vår chef. 

Även Nya Sävegården i Floda har fått in smittan på boendet. Likt Elina, studerar 21-åriga Ida Ljungdahl till undersköterska. Hon började jobba deltid på Nya Sävegården i februari och fick snabbt sätta sig in i rutinerna. 

- Första veckan var det lite läskigt, men skyddsutrustning finns, rutinerna är tydliga och utbildning gekontinuerligt. Cheferna är mycket omtänksamma.  

Sedan en vecka tillbaka följer personalen Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om att alltid använda visir vid närkontakt med de boende. För att inte smitta.   

- Vi kan ställa in frukostbrickan utan visir, men är vi närmare än en meter så tar vi på visiret. Vi har även möjlighet att testa oss efter att vi stannat hemma för sjukdom. Jag har arbetat med att vårda smittade. Det känns helt naturligt och tryggt. Jag har aldrig varit bekymrad för att gå till jobbetDet kan till dels bero på att jag är så ung själv. 

På Nya Sävegården jobbar även Grace Borja, Tobias Svahn och Matilda Aabol. Alla håller med om att det som kändes lite skakigt i början, efterhand blev till vardag och glädje. Grace förklarar: 

- Idag är första dagen som våra tidigare smittade äldre inte har något symptom. Därför är vi så glada. Det känns verkligen som vi jobbat oss igenom en svår tid. Vi försöker göra allt för att de äldre som är isolerade inte ska känna sig så ensamma eller nedstämda utan få en meningsfull vardagEnklare aktiviteter – jag målar gärna naglarna - är bra och vi sitter med vid mellanmål. Det är viktigt att vi kan ge tid till de äldre så att de kan njuta av något, en del av dagen.  

- Vi har använt Skype väldigt mycket för att de ska få ha kontakt med sina anhöriga. Flera har aldrig gjort det tidigare och blivit otroligt fascinerande och glada över den möjligheten, menar Tobias  

Grace, Tobias och Matilda är överens om att det har krävts ett genuint lagarbete, från chefer till vikarier – där alla har hjälpt varandra i vått och torrt. 

- Det är aldrig något tjafs utan vi talar öppet om det som bekymrar oss och lyssnar och ställer upp för varandra.  Vi har en mycket bra kommunikation med varandra 

Matilda avslutar: 

- Jag, som bara jobbat ett år, var nervös i början när smittan kom in på Nya Sävegården. Men vi var väl förberedda och jobbade professionellt. Jag tycker att vi haft läget under kontroll.  

Varför har kommunens äldreboenden fått in smittan? 

Monika BondessonMonika BondessonAv Sveriges avlidna i covid-19 bodde 50 procent i särskilt boende och 26 procent hade hemtjänst, enligt Socialstyrelsens siffror. I Stockholm har över hälften av särskilda boenden fått smitta. Är det här ett haveri för äldreomsorgen sektorchef Monika Bondesson?  

- Det är en allmän smittspridning i samhället, vilket innebär att den kommer beröra alla delar av samhället. Vi följer alla direktiv, rekommendationer, beslut och riktlinjer som kommer från folkhälsomyndigheten, regeringen och smittskydd. Vi rustade oss tidigt för att möta pandemin. Bland annat införde vi besöksrestriktioner på äldreboenden innan regeringen fattade det beslutet om besöksförbudI nuläget ser vi ingen ökning av konstaterade covid-19-fall på våra äldreboenden. Vi har hela tiden varit noggranna med basala hygienrutiner och barriärvård. Vi har haft tillgång till och använder skyddsutrustning vid misstänkta fall. Vi har tydliga strategier och förebyggande arbete för att minska smittspridning. Kompetens är hög och engagemanget enormt hos våra medarbetare. 

Stockholm jobbar i normalfall 40 procent av personalstyrkan som timanställda, även efter flera år i yrket. Ser situationen ut likadant i Lerum?  

- Situationen ser inte likadan ut i Lerum, även om också vi berörs av det nationella behov som finns av medarbetare till kommunal vård och omsorg. Vi strävar efter att hålla en hög kontinuitet och arbetar för att begränsa antalet personer som möter brukare i Lerums kommun.  

Lerums kommun har fått in bekräftad smitta på äldreboendensåväl bland boende som personal. Vill du säga något om det?  

- Det är en allmän smittspridning i samhället, då kommer det beröra alla i samhället. Vi följer hela tiden de direktiv som kommer från folkhälsomyndigheten och smittskydd. Vi var en av de sista kommunerna i Västra Götalandsregionen som fick smitta på äldreboenden, vilket kan bero på att vi var tidigt ute med insatser för att minska smittspridningen. 

Är det något inom äldreomsorgen i Lerum, som du ansvarar för, som ni kunde gjort annorlunda och bättre?  

- Det här är en ny smitta globalt. Vi har inte facit ännu. Vi arbetar enligt alla beslut och riktlinjer som folkhälsomyndigheten har för att minska smittspridningen. 

Vad är du särskilt nöjd med i ert arbete under krisen?  

- Vi har en hög kompetens och ett stort engagemang hos medarbetare och chefer. Det har verkligen blivit tydligt på det sätt de arbetar med att möta den här pandemin. Vi har tydliga strategier och ett förebyggande arbete för att minska smittspridning, som medarbetarna snabbt har tagit till sig.