Hur går det med Aspen Strand?

Publiceringsdatum : 2017-09-14

Aspens Strand är i nuläget Lerums kommuns största nyplanerade bostadsområde - 550 bostäder och ny förskola vid sjön Aspen.

Aspen Strand utvecklas i linje med Lerums vision att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025. Det nya bostadsområdet Aspen Strand utvecklas gemensamt av Lerums kommun, Skanska, HSB och Wallenstam och arbetar kreativt med ny teknik och kunskap inom energieffektivisering och hållbar exploatering för att bygga en stadsdel nära naturen, med inneboende hänsyn till natur och miljö. Även ekonomiskt och socialt skapar området långsiktigt hållbara värden.
Läs mer på www.aspenstrandlerum.se