Hur hantera den globala uppvärmningens effekter?

Publiceringsdatum : 2020-10-21

Klimatförändringarna påverkar oss. I Sverige kommer bland annat värmeböljor bli allt vanligare i framtiden. Denna värmebelastning drabbar främst sårbara grupper; barnen och de äldre. I måndags höll Lerums kommun ett seminarium i frågan.

Måndagens värmekarteringsseminarium utgick från de kartläggningar Lerums kommun utfört i samverkan med det statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden AB) och konsultföretaget Tyréns.

Analyser påvisar att den globala uppvärmningen påverkar tätorter mer (så kallade urbana värmeöar) och för Lerums kommuns del var identifieringen av särskilt värmeutsatta bostadsområden prioriterat. På uppdrag av kommunen har Tyréns anpassat en väl verifierad värmestrålningsmodell till kommunens specifika förutsättningar och därefter analyserat konsekvenserna av extrema värmehändelser på ett antal offentliga förskolor, skolor och äldreboenden i kommunen.

- Vi måste designa våra samhällen så gröna och blåa som möjlig då tätorter är särskilt utsatta för extrem väderpåverkan. Folkhälsomyndighetens beräkningar visar att extrema värmeböljor förväntas inträffa vart tredje till femte år i slutet av detta sekel. Vi bör redan nu höja vår beredskap inom detta område, säger David Hirdman, kommunens klimatanpassningsstrateg som även höll i seminariet.

För att lindra den globala uppvärmningens direkta konsekvenser heta sommardagar kan vi jobba hållbart med flera parametrar: träd och vegetation som ger skugga, placering av byggnader för att skärma av solstrålning och att ta hänsyn till solreflektion.

- Det här är ett långsiktigt arbete för att arbeta hållbart i vår samhällsplanering. Det är en stor utmaning som vi behöver få svar på. Sommaren 2018 såg vi en överdödlighet på Sveriges äldreboenden till följd av höga temperaturer.

Seminariet måndag 19 oktober lockade även medverkande från en rad andra kommuner som med intresse följer Lerums kommuns arbete med hållbar samhällsplanering.