I maj börjar Trafikverkets ombyggnation av E20

Publiceringsdatum : 2020-01-21

I början av sommaren påbörjar Trafikverket ombyggnationen av E20 mellan Tollered och Ingared.

Det innebär att för alla som pendlar till och från Alingsåshållet med bil eller buss kan tänka på att det tar några minuter längre att ta sig sträckan Tollered-Alingsås eftersom hastigheten sänks, framkomligheten begränsas och korta avstängningar genomförs till följd av sprängningar. 

Den största skillnaden är att de fastigheter som har på- och avfart direkt till E20 nu erbjuds betydligt tryggare trafikplatser. När det är klart i december 2021 blir motorvägen säkrare, restiden minskar liksom bullret mot Tollereds samhälle. Nytt genomsiktligt bullerplank sätts upp. Redan i februari kommer trädfällning längs vägen att påbörjas.