Information om avspärrning vid Lerum Andersvägen

Publiceringsdatum : 2018-12-21

Lerums kommun har spärrat av delar av promenadvägen utmed Säveån, vid Lerum Andersvägen, en sträcka på cirka 50 meter.

Anledningen är att en spricka upptäckts i marken vid åkanten. Allmänheten uppmanas att inte beträda det avspärrade området eftersom det är skredrisk inom avspärrningen.

Mätpunkter kommer att sättas ut på platsen i början av januari och läsas av regelbundet. Arbetet kommer att utföras av kommunens medarbetare, experter inom geoteknik och entreprenör.