Information om föräldrastöd

Publiceringsdatum : 2019-11-06

Välkommen till information och dialog kring kommunens nystartade enhet Plattform Lerum. Där kan du som förälder få lättillgängligt stöd. Träffen är den 21 november klockan 17.30.

Plattform Lerum är i full gång med att bygga upp lättillgängligt stöd till föräldrar med barn i alla åldrar. Enheten har också i uppdrag att arbeta förebyggande och uppsökande för ungdomar i riskzon och fungera som en samordnande funktion mellan skola, socialtjänst och sjukvård.

Informationsträff

  • Datum: Torsdag den 21 november
  • Tid: 17.30-19.30
  • Plats: Träffpunkten för anhöriga, Riddarstenshöjden 9 i Lerum
  • För anmälan och information kontakta Jessica Gustavsson telefon 0302-52 22 39 jessica.gustavsson@lerum.se