Information om Plattform Lerum

Publiceringsdatum : 2019-11-06

Välkommen till information och dialog kring kommunens nystartade enhet Plattform Lerum, torsdag 21 november klockan 17.30-19.30.

Enheten är i full gång med att bygga upp lättillgängligt stöd till föräldrar med barn i alla åldrar. Enheten har också i uppdrag att arbeta förebyggande och uppsökande gentemot ungdomar i riskzon och fungera som en samordnande funktion mellan skola, socialtjänst och sjukvård.

  • Datum: Torsdag 21 november
  • Tid: 17.30-19.30
  • Plats: Träffpunkten för anhöriga, Riddarstenshöjden 9 i Lerum

För frågor och anmälan kontakta

Jessica Gustavsson
Telefon: 0302-52 22 39
jessica.gustavsson@lerum.se