Information på olika språk om hur du skyddar dig och andra från smitta

Publiceringsdatum : 2020-03-19

Känner du någon som inte behärskar svenska tillräckligt för att ta tillgodogöra sig information om coronaviruset? På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information på olika språk om hur du kan skydda dig själv och andra från smitta.

Folkhälsomyndighetens information på olika språk med tips om hur du skyddar dig själv och andra från smitta.