Informationsmöte om vändspår Floda/Lerum

Publiceringsdatum : 2019-01-17

Trafikverket planerar åtgärder på Västra stambanan i Lerum och Floda för att öka banans kapacitet och driftsäkerhet och bjuder därför in till samrådsmöte onsdagen den 23 januari klockan 18 i Torpskolans aula, Häradsvägen 2, Lerum.

Den 18 september 2018 beslutade Trafikverket att de föreslagna åtgärderna i Floda, som är av mindre omfattning, inte behöver en järnvägsplan och kan hanteras som ett separat projekt. Det innebär att endast åtgärder i Lerum behandlas i järnvägsplanen.

Länsstyrelsen har beslutat att åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. Även innehåll i och utformning av miljökonsekvensbeskrivningen kommer därför att ingå i samrådet.

Läs mer: www.trafikverket.se/vandspar-floda-lerum