Informationsträff om Gråbo grusgrop

Publiceringsdatum : 2019-01-17

Välkommen på informationsträff om Gråbo grusgrop, onsdag den 30 januari klockan 18.15 i Röselidsskolans matsal. Vi berättar om grusgropens roll och möjligheter för kommunens vattenförsörjning, och om områdets naturvärden.

Kom och lyssna och ställ dina frågor. Vi bjuder på kaffe.

  • David Hirdman, expertsamordnare och klimatanpassningsstrateg
  • Andrea Stigsson, ansvarig projektledare för utvecklingen av Gråbos grustäkt som ny dricksvattentäkt
  • Karolina Källstrand, naturvårdshandläggare
  • Johanna Ek-Wahlqvist, enhetschef Mark och exploatering

Det kommer säljas burgare utanför från klockan 17.30 för dem som är rädda att missa
middagen.