Inga företagsbilar med privatkort på hultet under vardagar

Publiceringsdatum : 2020-12-14

Från 1 januari 2021 ska samtliga inpasserande med företagsbilar på vardagar registrera sitt företagskort på Hultet.

Det är inte längre tillåtet att åka in på återvinningscentralen med företagsbil och använda sitt privata återvinningskort på Hultet under vardagar.

Förmånsbilar är undantagna och får lov att köra in med privatkort under förutsättning att de inte lämnar avfall från sitt företag.