Ingen förberedande simundervisning efter riksdagens budget

Publiceringsdatum : 2019-01-24

Under hösten 2018 gavs förskoleklasselever i Lerums kommun möjlighet att bli vän med vattnet. Det gjordes i en nationell satsning med statsbidraget "Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass". I den budget som riksdagen beslutade i december 2018 finns inte medel till satsningen med. Under våren blir det därför ingen fortsatt satsning på förberedande simundervisning i Lerums kommun.

​Målet med undervisningen var inte att barnen ska kunna simma, utan ge eleverna vattenvana och bättre förutsättningar för att i framtiden ta del av simundervisningen i ämnet Idrott och hälsa.