Insatser för Gråborundan och vårt vatten

Publiceringsdatum : 2019-11-06

Kommunen ska nu göra nästa insats av arbetet vid grusgropen och Gråborundan. Liksom tidigare handlar det om att skydda vattenskyddsområdet, vattentäkten och vattenkvalitén och därmed säkerställa tillgången på rent dricksvatten till kommunens invånare.

Kommande del - inom de närmaste dagarna - består av uppsättning av informationsskyltar och möjliggöra förbipassering för invånare och besökare som nyttjar mellanstora Gråborundan.