Träff för lokala entreprenörer inspirerade

Publiceringsdatum : 2019-03-29

Att skapa ett gynnande klimat för entreprenörskap i kommunen. Det var ett av de ämnen som den entusiastiska samlingen diskuterade under träffen Inspiration för näringslivet. Lerums kommun stod som arrangör, och vackra Vänhem Veranda i Nääs var platsen dit ungefär 80 deltagare hade tagit sig en av de sista dagarna i mars.

Med mingel, presentationer, föreläsningar, och scensamtal tog lokala entreprenörer del av varandras tankar kring kreativitet, företagande, innovation, och hur man sätter upp målbilder för sig själv.  

Vem är entreprenör? PanelsamtalDeltagare i panelsamtalFoto av: Lerums kommun

En ingrediens till entreprenörskap är att våga ta steget att starta eget. En del av det är att inse att man som människa redan besitter entreprenörskap.

- Jag brukar ställa frågan till personer vad de skulle göra om de ensamma hamnade mitt ute i öknen. Oftast får jag svaret att de skulle leta efter vatten. Och där har du entreprenörskap, sade Matts Johansson, ägare av Jernbruket i Floda och delägare i da Matteo i Göteborg.

Hur man som entreprenör sedan lyckas och utvecklar sin verksamhet var andra ämnen som berördes. Kompetensförsörjning var ett tema, handlingskraft ett annat, och hur man värnar om det genuina i ett familjeföretag där gammalt möter nytt. Det är också vad man har för vision, vilket Inga Lill Wester, ägare av vårdcentralen Din sköterska på väg, gav exempel på.  

- Min vision var tillgänglighet, och det har jag lyckats skapa. Här har personalen varit framgångsfaktorn, där de själva har ansvar och bygger egna funktioner. Jag ser till flödena.

Ett kvitto på att Inga Lill Westers vision har uppnåtts var de tre unika Dagens ros i ett nummer av Lerums tidning. Något som fick applåder av deltagarna på Värnhems veranda.


Samverkan som viktig ingrediens i entreprenörskap

Som entreprenör behöver man ha tentaklerna utåt, och se sin omvärld. Under panelsamtalet kom därför betydelsen av samverkan och nätverkande upp.

- Entreprenörskap startar med en idé. Det handlar om att bli bättre, och hur förbättrar vi något. Det görs genom att träffa andra, sade Matts Johansson, restaurangägare. 

Inspirationskällor är andra människor och samverkan med dessa. Det finns så mycket passion och ideér som florerar. En fråga som ställdes av konferenciern Jennie Karlberg var: hur fångar vi detta?

- Vi i västra Sverige behöver bli bättre på nätverkande. Utomlands och i Stockholm är det bättre. Man kan träffas för att skapa något ihop, vi skriver exempelvis låtar ihop. Då lär man känna folk, och det sprider ringar på vattnet, sade låtskrivare Clas Funke under panelsamtalet.  

Samlingen konstaterade att vilja finns hos många i Lerums kommun och att där finns en positiv grundinställning. Samtidigt behövs en uthållighet, en långsiktighet och en förståelse för att projekt kan ta lång tid. Med den inställningen så tar man sig igenom det. I projekt behöver inte alla vara överens. Det är slutprodukten av olika viljor som tar oss framåt och det är då vi når förbättring, sammanfattade panelen under scensamtalet.  

Ingångsvärden i ett samarbete är ömsesidig respekt, tillit, och förtroende för varandra.

- Har man det kan man samverka och skapa relationer, sade Tommie Standerth, VD för Fasadsystem AB, över telefon. 

Ett rött hus med vita knutar på månen

Kreativt entreprenörskap är ett fluffigt begrepp som kan behöva konkretiseras. Konstnären och entreprenören Mikael Genberg, visualiserade det genom sin målbild: att placera ett rött hur med vita knutar på månen. Vilket han nästan lyckades med. Tack vare hans målbild var det många andra av hans till synes omöjliga projekt som roddes i hamn. Mikael GenbergMikael GenbergFoto av: Lerums kommun

- Man ska ställa sig frågan vad det är man egentligen vill, och med det ta höjd för sina idéer. Med det sätter man sin målbild, man vågar och man agerar efter målbilden, sammanfattade Mikael Genberg.

Med den nyfunna insikten att det är mycket i oss själva som begränsar oss, fick sedan deltagarna släppa loss sin kreativitet i så kallade speeddejting- grupper. Med utgångspunkt i sina respektive verksamheter skulle de skapa en affärsidé genom att kombinera sina produkter eller tjänster med de övrigas. Nästan uteslutande togs idéer fram som inbegrep alla deltagares produkter, där hållbarhet, inkludering och lokalt samarbete gick att skönja som övergripande teman i varje grupp.